IGAR Janusz IGNACY z/s 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Mieszka I 11, 660900148

Powstanie firmy rok 2001
właściciel: mgr inż. arch. Janusz IGNACY
absolwent: Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
dyplom: budownictwo energooszczędne
doświadczenie zawodowe: praca w
Pracowni Architektury i Grafiki top - PROJECT Rybnik
oraz administracji publicznej

IGAR Janusz IGNACY z/s 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Mieszka I 11, 660900148

Created by Ignacy Adres mailowy: webmaster@igar.com.pl